Quảng cáo ngoài trời
Pano - Bảng hiệu - Néon-sign
Tổ chức sự kiện
Hội chợ - Triển lãm
Thiết kế - In ấn
Brochure - Catalogue - Vật phẩm quảng cáo

Vị trí quảng cáo
21/12 Ấp Thống, X. Hòa Hưng , Q. Cái Bè , Tiền Giang

Bảng đang có khách hàng

- Hướng nhìn: từ Tiền Giang đi Vĩnh Long và ngược lại
- Tầm nhìn: 1.000m
- Lưu Lượng: 100.000 người/ ngày
- Hình thức: panô khung sắt , căng bạt hi-flex in digital
- Kích thước:  12m x 25m  x 2 mặt = 600m2
- Độ cao cách mặt đất : 16m
- Đơn giá bảng: 30.000USD/năm
- Hệ thống chiếu sáng: 11.200USD/năm
   + Đèn Spot – light Metal 400W: 32bộ/ 2 mặt
   + Thời gian chiếu sáng : 3giờ/đêm, từ 18h30 đến 21h30
- Thời gian hoàn tất: 20 ngày
- Tình trạng pano : đang quảng cáo Sâm ALIPAS
- Thời gian thực hiện quảng cáo : từ ngày 29/06/2016
* Giá trên chưa bao gồm 10%VAT.

amazon
android
bitly
blogger
dnn
drupal
ebay
facebook
google
ibm
ios
joomla
linkedin
mac
magento
pinterest
samsung
twitter
windows
wordpress
youtube
google
ibm
ios
joomla
linkedin
mac
magento
pinterest
samsung
twitter
windows
wordpress
youtube